close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FN:s Global Compact

A. Ahlström stödjer Förenta nationernas mål för hållbar utveckling och vi har undertecknat Förenta nationernas avtal Global Compact. Vi har förbundit oss att följa de tio principer som FN:s Global Compact ställt upp beträffande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi rapporterar årligen våra framsteg gällande hur väl de tio principerna följts, såväl hos Ahlström Capital och våra direkta holdingbolag som hos våra fastighets- och skogsinvesteringar.

Till 2022 rapport (på engelska)

Förra årets rapporter (på engelska).

Vi har förbundit oss att främja FN:s SDG-mål för hållbar utveckling. Målen nedan är de mest relevanta i nuläget: