close

Search:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus – pitkän aikavälin arvonluonnin edellytys

Perheomisteisena sijoitusyhtiönä olemme pitkäjänteisiä ja kehitämme portfolioyhtiöitämme vastuullisesti. Me Ahlström Capitalissa uskomme, että vastuullinen toiminta on edellytys pitkäaikaisen arvon luonnille. Ahlström Capital on sitoutunut edistämään portfolioyhtiöidensä vastuullista liiketoimintaa ja johtamaan kiinteistö- ja metsäsijoituksiinsa liittyvää varainhoitoa kestävästi. Arvomme, tavoitteellisuutemme ja vastuullisuutemme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ahlström Capitalin vastuullisuuspolitiikka luo viitekehyksen vastuullisuustyöllemme.

Vastuullisena sijoitusyhtiönä haluamme jatkuvasti parantaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) vaikutuksia ja suorituskykyä toiminnoissamme ja sijoituksissamme. Pystymme omistajana parhaiten vaikuttamaan kestävään ekologiaan ja yhteiskunnan kehitykseen tarjoamalla pääomaa, olemalla osallistuva omistaja sekä luomalla työpaikkoja, innovaatioita, tuotteita ja palveluja portfolioyhtiöidemme kautta.

Ympäristö

Focus AreaActionsSDG Impact
Climate change
 • as an investor, we take the role to accelerate the transition to sustainable low-carbon economy
 • the built environment and the total amount of carbon stored in tree trunks affect our carbon footprint
 • targeting climate neutrality
13
Resource efficiency
 • increasing resource efficiency and investing in new, sustainable technologies are key for developing our companies as leaders in the industry
11, 12
Biodiversity
 • managing our forests in a highly sustainable way
 • identifying areas that are particularly vital for biodiversity and excluding them from forestry activities
15

Sosiaaliset

Focus AreaActionsSDG Impact
Employee well-being
 • emphasise good leadership to support personal development
 • all employees are treated equally, fairly and with respect regardless of ethnicity, nationality, gender, sexual orientation, faith, religion, age or other characteristics protected by law
 • improving employee satisfaction increases employee commitment and motivation
5, 8
Health and safety
 • improving processes and way of working to prevent accident
 • provide a best-in-class working environment for our employees
 • targeting 0 accidents
8

Hallinto

Focus AreaActionsSDG Impact
Business ethics
 • high ethical standards and compliance requirements defined in the Code of Conduct and supplementing policies
 • combat corruption and bribery
 • child rights in the whole value chain
8, 16
Nordic
governance model
 • foundation in AC’s ownership model with clear roles and responsibilities
 • sustainability guidelines define the expectation applicable to all portfolio companies
 • targeting streamlined governance and compliance processes
8, 16

Vaikuttava aktiivinen omistajuus

Ahlström Capitalin pääasiallinen vaikutusväylä omistajana on hallitusedustus. Vastuullisuus on portfolioyhtiöille luotujen arvonluontisuunnitelmien sisäänrakennettu ominaisuus. Meidän keskeiset ESG-teemamme on määritelty, ja ne sisältyvät kartoitusprosesseihin ja portfolioyhtiöidemme liiketoiminnan kehitystyöhön. Arvioimme sijoitusprosesseissamme mahdollisuuksiamme vaikuttaa kohdeyhtiöiden kehitykseen kohti kestävää liiketoimintaa. Arvioimme myös jokaiseen sijoituskohteeseen liittyviä ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia. Ahlström Capital osti vuonna 2021 Metso Outotecin jätteenkierrätysliiketoiminnnan M&J Recyclingin. Tämä hankinta laajentaa Ahlström Capitalin kiertotalousportfoliota ja tarjoaa mahdollisuuksia kestävään arvonluontiin.

Seuraamme nykyisen portfoliomme liiketoiminnan kehitystyössä sekä Ahlström Capitalin määrittelemiä ESG-painopistealueita että alakohtaisia portfolioyhtiöillemme olennaisia ESG-teemoja. Kaikkien portfolioyhtiöidemme on hallittava, seurattava ja arvioitava ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia sekä arvonluontimahdollisuuksiaan. Portfolioyhtiöiden hallitukset päättävät kunkin yhtiön olennaiset tavoitteet. Me valvomme kehitystä ja keskustelemme yhtiöiden kanssa heidän kestävään kehitykseensä liittyvistä toimistaan ja tavoitteistaan.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme täällä.

Ahlström Capital -konserni on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen (UNGC) kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

lue yk:n global compactista

Ahlström Capital on mukana Suomen UNICEFin lasten tulevaisuutta tukevassa Ahlström Collective Impact yhteiskuntavastuuhankkeessa.

lue ahlström collective impactista