close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus

Vastuullisuus – pitkän aikavälin arvonluonnin edellytys

Olemme sitoutuneet edistämään portfolioyhtiöidemme vastuullista liiketoimintaa ja johtamaan kiinteistö- ja metsäsijoituksiimme liittyvää varainhoitoa kestävästi. Ahlströmin suvun arvot – vastuu ja kunnianhimo – ohjaavat kaikkea toimintaamme, ja laatimamme vastuullisuuspolitiikka määrittelee vastuullisuustyömme puitteet. Lisäksi olemme päättäneet noudattaa YK:n Global Compact ja kestävän kehityksen tavoitteita. Toimimme myös aktiivisesti Ahlström Collective Impact ‑aloitteessa yhdessä Ahlström-yhtiöiden, Ahlströmin säätiöiden ja Suomen UNICEFin kanssa.

ESG keskiössä

Pyrimme jatkuvasti parantamaan oman toimintamme ja sijoitustemme ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia (ESG). Omistajana teemme tämän tarjoamalla pääomaa, olemalla osallistuva omistaja sekä luomalla työpaikkoja, innovaatioita, tuotteita ja palveluja portfolioyhtiöidemme kautta. Portfolioyhtiöissä vaikutamme ensisijaisesti hallitustyöskentelyn kautta. Käymme myös aktiivista vuoropuhelua kunkin portfolioyhtiön johdon kanssa niiden ESG-työn kehittämisestä sekä tulevaisuuden tavoitteista ja toimintasuunnitelmista. Sijoitusprosessin aikana arvioimme, onko mahdollista tukea kohdeyrityksen muutosta kohti kestävää liiketoimintaa.

ESG Management System Maturity – työkalu

ESG Management System Maturity on meille kehitetty työkalu, jota käytämme arvioidaksemme ja seurataksemme, miten kukin portfolioyhtiömme etenee vastuullisen liiketoiminnan polulla. Yhtiöt suorittavat itsearvioinnin, joka kattaa ennalta määritellyt olennaiset prosessit kullakin ESG Management System Maturity ‑arviointityökalun viidellä tasolla. ESG-hallintajärjestelmän kehitystä tarkastellaan vuosittaisissa A. Ahlströmin johdon ja portfolioyhtiön johdon välisissä vastuullisuuskeskusteluissa. Näissä keskusteluissa tarkastellaan myös yhtiöiden vastuullisuustyötä, toimintasuunnitelmia ja tavoitetasoja.

Vuoden 2022 aikana koko portfoliossamme tapahtui hienoa edistystä. Kaksi portfolioyhtiötämme on saavuttanut tason 5 ja kaksi tason 4. Osa portfolioyhtiöstämme kehittävät vielä toimintaperiaatteitaan ja prosessejaan voidakseen seurata päätöksenteon perustana olevaa kehitystä, mutta useimmat pystyivät jo keskittymään kunnianhimoiseen tavoiteasetteluun kehittäen prosesseja, joiden avulla olennaiset vastuullisuuden tunnusluvut voidaan sisällyttää myös palkitsemiseen. Lisäksi kaksi yritystä on teettänyt vastuullisuustiedoilleen rajoitetun varmennuksen.

Lue alta lisää ESG-painopistealueistamme ja mittareistamme sekä vuoden 2022 kehityksestä.

A. Ahlström -konserni on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen (UNGC) kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

lue yk:n global compactista

A. Ahlström on mukana Suomen UNICEFin lasten tulevaisuutta tukevassa Ahlström Collective Impact yhteiskuntavastuuhankkeessa.

lue ahlström collective impactista