close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Året 2023

VD:s översik – A. Ahlström: den återfödda familjeföretaget

I mars 2023 sammanslogs Ahlström Capital med Antti Ahlström Perilliset för att bilda A. Ahlström Oy. Vår strategi förnyades, och dess kärna byggdes kring industriella företag inom sektorerna Skog och fiber samt Miljöteknik. Den strategiska kärnan stöds genom diversifiering i finansiella tillgångar, fastigheter och skogsbruk.

Läs mer

Nyckeltal 2023

EXTERNT GÄNGSE VÄRDE OCH EXTERNT GÄNGSE VÄRDE PER AKTIE

€M

AKTIENS NETTOAVKASTNING

%

ÅTERKOMMANDE KASSAFLÖDE

€M

PERIODENS RESULTAT

€M

Läs årsredovisningen för 2023 här

Se årsredovisningen för 2022 här (Ahlström Capital)