close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Året 2022

Nyckeltal 2022

Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR

Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR

Periodens vinst, milj. EUR

VD:s översikt: Nya investeringar i Skog & Fiber -sektorn

Under 2022 fortsatte vi utveckla vår portfölj i en hållbar riktning och ökade fokuset på Skog & Fiber -sektorn. Vi förvärvade Munksjö och gjorde en strategisk investering i Bast Fibre Technologies. Enics fusionerades med GPV för att skapa en mer konkurrenskraftig europeisk elektronikjätte. I fastighetsportföljen offentliggjorde vi ett nytt utvecklingsprojekt i Gumtäkt i Helsingfors.

Läs mer

Viktiga händelser i vår industriella portfölj

Under 2022 ökade vi vårt fokus inom Skog & Fiber-sektorn med förvärven av Munksjö och Bast Fiber Technologies. Dessutom skapades ett ledande europeiskt företag inom kontraktstillverkning av elektronik genom att fusionera Enics med det danska familjebolaget GPV

Läs mer

2022 I våra portföljbolag

Ahlström Invest – framgångsrik förvaltning av innehavet i Ahlstrom och en investeringsportfölj

Läs mer

M&J – imponerande första år som ett fristående företag

Läs mer

Detection Technology – en positiv avslutning på ett exceptionellt år

Läs mer

Glaston – stark efterfrågan förbättrade lönsamheten

Läs mer

Suominen – hållbarhet i kärnan av strategin

Läs mer

Fastighetsverksamheten – investerar i hållbara fastigheter av hög kvalitet

Läs mer

Skog – hållbart skogsbruk grunden för verksamheten

Läs mer

Vi investerar i en hållbar framtid

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och vi fortsätter stödja våra portföljbolag i deras ESG-utveckling. Under våren kommer vi att ha dialoger med alla portföljbolag om våra ESG-indikatorer och bolagens långsiktiga målsättningar.

Ahlström Collective Impact (ACI) investerade 770 000 euro i Unicefs globala utbildningsprogram under 2022. Dessutom har företag, anställda, stiftelser och aktieägare inom ACI samlat in nästan 300 000 euro till barnen i Ukraina. År 2022 kom Ahlström Invest, Detection Technology, M&J Recycling och Avain Yhtiöt med i initiativet och alla våra portföljbolag samt Destia, som vi ägde tidigare, ingår nu i ACI-samarbetet. Vi utgår från att den totala investeringen i ACI även i år kommer att ligga på samma nivå som i fjol då A. Ahlströms, portföljbolagens, Ahlströms stiftelsers och enskilda familjemedlemmars donationer beaktas. Vi föreslår till bolagsstämman att A. Ahlströms donation till ACI även i år är 200 000 euro. 

Vår finansiella ställning är stark trots att den globala geopolitiska och finansiella omgivningen förväntas förbli utmanande även under 2023. Efterfrågan är på kort sikt svagare än normalt särskilt i delar av Skog & Fiber-verksamheten.

Läs årsredovisningen för 2022 här

Se sammanfattningarna från tidigare åren här