close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Professionella styrelseledamöter representerar företagets ägare

A. Ahlströms styrelse ansvarar i samarbete med bolagets verkställande direktör för den interna kontrollen, som även omfattar riskhantering. Styrelsen fastslår bolagets allmänna mål och strategier och godkänner årsplanen.

Styrelsen kan besluta om att inrätta nya kommittéer i syfte att bereda ärenden som styrelsen ansvarar för. Kommittémedlemmarna väljs årligen av styrelsen efter bolagsstämman.

Styrelseledamöter

Peter Seligson

Chairman of the Board

Klaus Cawén

Vice Chairman of the Board

Marcus Ahlström

Board Member

Hannele Arvonen

Board Member

Sebastian Bondestam

Board Member

Katja Keitaanniemi

Board Member

Casper von Koskull

Board Member

Fredrik Persson

Board Member