close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet övervakar bolagets förvaltning, som är på styrelsens och verkställande direktörens ansvar. Förvaltningsrådet avger till bolagsstämman utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Förvaltningsrådet avger även uttalanden och rekommendationer i frågor som är omfattande och/eller av grundläggande betydelse för bolaget, till dessa hör ägarnas vilja gällande bolagets finansiella och sociala kapital.

Förvaltningsrådledamöter

Marion Björkstén

Chair of the Supervisory Board

Sara Öhrvall

Vice Chair of the Supervisory Board

Axel Ahlström

Board Member

Walter Ahlström

Board Member

Maria Ahlström-Bondestam

Board Member

Vera Backström

Board Member

Mats Danielsson

Board Member

Johannes Gullichsen

Board Member

Eduard Paulig

Board Member

Niclas Rosenlew

Board Member