close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbart värdeskapande genom aktivt långsiktigt ägande

Vi är en långsiktig ägare med strategiskt fokus på industriföretag inom sektorerna Skog och fiber samt Miljöteknologi.

Vi skapar gemensamt värde genom att bygga lönsamma företag och samtidigt stödja åtgärder som mildrar klimatförändringar, åtgärder som skyddar den biologiska mångfalden, stödjer cirkulär ekonomi och ökar social hållbarhet. Ända sedan företagets tidiga år, då verksamheten tog fart i den finska skogsindustrin, till idag då vi utvecklar framtidens innovativa lösningar har vi drivits av en vilja att identifiera affärsmöjligheter, skapa en hållbar framtid och förbättra människors vardag.

Vi är unika. I stället för att bara vara ägare bygger vi nytt genom ett entreprenöriellt tankesätt och genom modiga beslut – vi förvärvar, slår samman och avyttrar företag. Vi kombinerar det bästa från Ahlströms industriella arv med det team och de förmågor som byggts upp under de två senaste decennierna. Vårt unika sätt att arbeta, The Ahlström Way, sammanför bästa praxis från välskötta private equity-, industri- och familjeföretag.

Vårt sätt att arbeta – Ahlström Way

Grundstenarna i Ahlström Way är vårt strategiska fokus och och diversifiering. Vårt strategiska fokussträvar efter att bygga ledande globala specialistföretag inom sektorerna Skog och fiber samt Miljöteknologi. Vår diversifiering minskar riskerna för familjens tillgångar, hanterar likviditeten och genererar stabilt kassaflöde med investeringar i finansiella tillgångar, fastigheter och skogsbruk.

Strategiskt fokusområde

I A. Ahlströms strategiska fokusområde skapar vi på sektorerna Skog och fiber och Miljöteknologi en handfull världsledande s.k. plattformföretag. i vilka vi integrerar affärsområden med synergier. Vi utvecklar dessa företag genom gedigen branschkunskap och ett aktivt ägande. Vår flexibla ägarmodell, vår internationella filosofi, våra breda nätverk, vår långa historia och vårt välrenommerade varumärke ger oss unika möjligheter att lyckas med detta. A. Ahlströms har en ledande eller majoritetsägande roll i dessa företag. Vår målsättning är att det strategiska fokusområdet utgör 75–80 procent av A. Ahlströms totala tillgångar.

Diversifiering

A. Ahlströms diversifiering minskar riskerna för familjen Ahlströms tillgångar samtidigt som vi genererar ett stabilt kassaflöde genom investeringar i finansiella tillgångar, fastigheter och skogsbruk. Våra konkurrensfördelar inom fastigheter och skogsbruk kommer ur vår flexibilitet som långsiktig aktör, vår stora erfarenhet, vårt nätverk och genom vårt varumärke som är etablerat och pålitligt. I våra fastighetsaffärer utvecklar, äger och förvaltar vi aktivt certifierade tillgångar av hög kvalitet på centrala lägen och strävar efter långa hyresavtal med etablerade hyresgäster. Vi förvaltar våra skogar aktivt och effektivt. På det sättet kan vi uppnå klassens bästa lönsamhet och ett förutsägbart kassaflöde, samtidigt som vi säkerställer långsiktig vitalitet och biologisk mångfald. Vår målsättning är att diversifiering ska utgöra 20–25 procent av A. Ahlströms totala tillgångar.

Våra fastighets- och skogsinnehav förvaltas av det helägda dotterbolaget A. Ahlström Kiinteistöt. Vi äger och utvecklar även de kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i Norrmark.

Vårt strategi