close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Industriellt ägande i börsnoterade och privatägda bolag

Vi vill vara en långsiktig ägare i företagen med internationell verksamhet eller internationaliseringspotential. Vi är en aktiv ägare med ett strategiskt och långsiktigt tänkande.

A. Ahlström är en långsiktig ägare med strategiskt fokus på industriföretag inom sektorerna skog och fiber samt miljöteknologi. Vår portfölj ingår privatägda Ahlström Invest B.V. (som är en betydande ägare i Ahlstrom Oyj), Munksjö Paper AB, Metsäkonepalvelu Oy, Bast Fibre Technologies Inc., M&J Recycling A/S and GPV Group A/S. Utöver det omfattar portföljen betydande innehav i de börsnoterande bolagen Suominen Oyj, Glaston Oyj Abp och Detection Technology Oyj. 

Som ägare ser A. Ahlström till att de bolag vi äger utvecklas på ett hållbart sätt under god förvaltning och i enlighet med god bolagsstyrning. Vi ökar värdet på de företag vi äger genom att delta i deras utveckling genom aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv. År 2023 var omsättningen i våra portföljbolag sammanlagt ca 5,9 miljarder EUR och bolagen hade 19 200 anställda i 30 länder.

Vi utvecklar våra bolag med hjälp av vår industriella expertis, vår entreprenörstradition och vårt hållbara långsiktiga ägande. Vi utvecklar företag till ledare inom sitt område.

Våra portföljbolag: