close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Investeringar i börsnoterade och privatägda bolag

Vi vill vara en ledande investerare i företagen med internationell verksamhet eller internationaliseringspotential. Vi är en aktiv ägare med ett strategiskt och långsiktigt tänkande. Vi investerar i både börsnoterade och privatägda företag.

Vår portfölj ingår privatägda Munksjö Paper AB, Ahlström Invest B.V. (som är en betydande ägare i Ahlstrom Oyj), Bast Fibre Technologies Inc., Metsäkonepalvelu Oy, GPV Group A/S och M&J Recycling A/S. Utöver det omfattar portföljen betydande innehav i de börsnoterande bolagen Detection Technology Oyj, Glaston Oyj Abp och Suominen Oyj. 

Som ägare ser Ahlström Capital till att de portföljbolag vi äger utvecklas på ett hållbart sätt under god förvaltning och i enlighet med god bolagsstyrning. Vi ökar värdet på de företag vi äger genom att delta i deras utveckling genom aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv. År 2022 var omsättningen i våra portföljbolag sammanlagt ca 5.7 miljarder EUR och bolagen hade ca 18 500 anställda i 32 länder.

Vi utvecklar våra investeringar med hjälp av vår industriella expertis, vår entreprenörstradition och vårt hållbara långsiktiga ägande. Vi utvecklar företag till ledare inom sitt område.

Våra portföljbolag: