close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Produktiva skogar i goda händer

A. Ahlström har långa anor inom hållbar skogsaffärsverksamhet. Koncernens skogar förvaltas och sköts av dotterbolaget A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Innehavet av skog ger en stabil avkastning och balanserar riskerna förknippade med övriga placeringar.

A. Ahlström äger för närvarande cirka 36 000 hektar skog. Skogarna ligger huvudsakligen i Satakunta i västra Finland samt i mellersta och östra Finland. A. Ahlström är en av Finlands största privata skogsägare.

Skogarna sköts och nyttjas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Vid sidan av att idka en lönsam skogsnäring följer man principen om omsorg för skogsnaturens mångfald. Bolagets egna skogsarbetare och tjänstemän samt en grupp väletablerade företagare säkerställer att verksamheten är fortsatt högklassig. Våra skogar är PEFC™-certifierade och därtill är cirka 1 250 hektar av skogarna FSC®-certifierade (FSC C119850).

Virkeshandelns kunder består av riksomfattande virkesköpare samt av sågar och kraftverk i närområdet. Till fabriker och sågar levereras timmer- och massaved av hög kvalitet, kapade enligt överenskomna dimensions- och kvalitetskrav. Energivirket levereras färdigt som flis eller i enligt med köparens önskan som hela träd.

Virkesaffärerna görs huvudsakligen som leveransförsäljningar. Vi gör också affärer med träd på stående rot och rotposterna som avyttras är stora och professionellt planerade. Avverkningen sker huvudsakligen som normal gallring och som föryngringsavverkning, men på vissa platser utförs också plockhuggningar med sikte på kontinuitetsskogsbruk.

Skogsvården beaktar ett mångsidigt bruk av skogarna, i synnerhet viltvård och jakt. A. Ahlströms skogar ingår i ett antal olika skyddsprogram, som till exempel Natura 2000-programmet. De områden som är viktiga för skogens mångfald lämnas utanför det aktiva skogsbruket.

Vi sköter och nyttjar våra skogar på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om skogsvård

Vi köper skog. Lämna oss en anbudsbegäran om du ska sälja din skogsfastighet.

Läs mer här

BLEV DU INTRESSERAD? TA KONTAKT:

Timo Viinamäki

Director, Forest

+358 (0)50 518 3661

förnamn.efternamn@aahlstrom.com

Kari Kivimäki

Operational Manager

+358 (0)50 598 0041

förnamn.efternamn@aahlstrom.com