close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vastuullisuus­politiikka

A. Ahlström on julkaissut kesäkuussa 2020 vastuullisuuspolitiikan. Vastuullisuuspoliikka päivitetään vuosittain.

Vastuullisuuspolitiikka

Code of Conduct (eettiset periaatteemme)

Yritysetiikka ja hallinto muodostavat perustan A. Ahlströmin omistajuusmallille, joka sisältää selkeät roolit ja vastuut. A. Ahlström tukee yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja sitoutuu noudattamaan eettisiä periaatteita. A. Ahlström pyrkii toimimaan lakien, määräysten ja eettisten periaatteiden mukaisesti. A. Ahlströmin vastuullisuusohjeissa määritetään A. Ahlströmia ja kaikkia sen portfolioyhtiöitä koskevat odotukset liiketoiminnan harjoittamiseksi vastuullisella tavalla. A. Ahlströmin ja sen portfolioyhtiöiden on varmistettava, että vastuullisuus sisällytetään niiden liiketoimintaan. Jokainen portfolioyhtiö vastaa kuitenkin omasta toiminnastaan ja toimintatavoistaan.

A. Ahlströmin vastuullisuusohjeet:

1) Noudata kunkin toimintamaan paikallisia ja kansallisia lakeja.

2) Sitoudu YK:n Global Compact ‑aloitteeseen ja sen 10 periaatteeseen, sitoudu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, tue ILO:n yleissopimuksia sekä YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia ihmisoikeuksia.

3) Varmista, että käytössä on eettiset periaatteet ja muut vastuullisuuteen liittyvät käytännöt.

4) Varmista, että käytössä on turvallinen raportointikanava ilmiantoja varten.

5) Arvioi olennaisia vastuullisuuteen liittyviä aiheita ja käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

6) Analysoi riskejä ja mahdollisuuksia ja määritä asianmukaisia mitattavia tavoitteita.

7) Paranna jatkuvasti ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) vaikutuksia painottamalla erityisesti ilmastonmuutosta, työntekijöiden hyvinvointia ja yritysetiikkaa.

8) Varmista, että käytössä on riittävät prosessit ja resurssit vastuullisuustyön hallinnoimiseen ja valvontaan.

9) Raportoi avoimesti vastuullisuustyön kehityksestä.