close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kestävää arvonluontia aktiivisella pitkän aikavälin omistajuudella

Olemme pitkäjänteinen teollinen omistaja, jonka strategista ydintä edustavat kuitu- ja metsäsektorin sekä ympäristöteknologian yritykset.

Luomme A. Ahlströmissä yhteistä lisäarvoa rakentamalla kannattavaa liiketoimintaa sekä tukemalla toimia, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta, suojelevat luonnon monimuotoisuutta sekä lisäävät kiertotaloutta ja sosiaalista kestävyyttä. Teollinen perintömme, joka alkoi suomalaisesta metsästä ja on jatkunut tulevaisuuden innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen, ohjaa meitä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, edistämään kestävää kehitystä ja parantamaan ihmisten jokapäiväistä elämää.

Olemme yrityksenä ainutlaatuinen. Emme ole pelkästään omistajia: olemme kehittäjiä, joilla on yrittäjähenkinen ajattelutapa ja kyky tehdä rohkeita päätöksiä, kun hankimme, yhdistämme tai myymme yrityksiä. Toiminnassamme yhdistyvät Ahlströmin teollisen perinnön parhaat puolet sekä kahden viime vuosikymmenen aikana luotu tiimi ja sen osaaminen. Ainutlaatuinen työskentelytapamme, The Ahlström Way, kokoaa yhteen hyvin hoidetun yksityisen pääomasijoitusyhtiön, teollisuusyrityksen ja perheyrityksen parhaat käytännöt.

Työskentelytapamme – Ahlström Way

Ahlström Wayn kulmakiviä ovat strateginen ydin ja hajauttaminen. Pyrimme kehittämään strategista ydintä edustavista yritysomistuksistamme maailman johtavia metsä- ja kuitusektorin sekä ympäristöteknologian erikoisosaajia. Hajauttaminen alentaa Ahlströmin perheyrityksen sijoitusportfolion riskitasoa, parantaa likviditeettiä ja tuottaa tasaista kassavirtaa. Tämä toteutetaan sijoittamalla rahoitusinstrumentteihin, kiinteistöihin ja metsäliiketoimintaan.

Strateginen ydin

A. Ahlströmin strategisessa ytimessä luomme kuitu- ja metsäteollisuuden sekä ympäristöteknologian aloille kourallisen maailman johtavia niin sanottuja platform-yrityksiä, joihin yhdistämme synergistisiä liiketoimintoja. Kehitämme platform-yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja hyödyntämällä osaamistamme kyseisiltä toimialoilta. Joustava omistusmallimme, kansainvälinen ajattelutapamme, laajat verkostomme sekä pitkä historiamme ja hyvämaineinen brändimme tarjoavat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet yritysten kehittämiseen. Pyrimme näissä yrityksissä pää- tai enemmistöomistajaksi. Tavoitetilassa strateginen ydin muodostaa 75–80 prosenttia A. Ahlströmin taseesta. 

Hajauttaminen

Hajauttaminen alentaa Ahlströmin perheyrityksen sijoitusportfolion riskitasoa, parantaa likviditeettiä ja tuottaa tasaista kassavirtaa. Tämä toteutetaan sijoittamalla rahoitusinstrumentteihin, kiinteistöihin ja metsäliiketoimintaan.  Kilpailuetumme kiinteistö- ja metsäliiketoiminnassa kumpuaa joustavuudestamme pitkäaikaisena toimijana, kokemuksestamme, verkostoistamme sekä vakiintuneesta ja luotettavasta brändistämme. Kehitämme, omistamme ja hallinnoimme aktiivisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevia sertifioituja ja laadukkaita kiinteistöjä, joissa pyrimme pitkiin vuokrasopimuksiin vakiintuneiden vuokralaisten kanssa. Metsiämme hoidamme aktiivisesti ja tehokkaasti saavuttaaksemme ensiluokkaisen kannattavuuden ja ennustettavaa kassavirtaa. Samalla haluamme varmistaa metsien pitkän aikavälin elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden. Tavoitetilassa hajauttaminen muodostaa 20–25 prosenttia A. Ahlströmin taseesta.  

Kiinteistö- ja metsäomaisuuttamme hoitaa kokonaan omistamamme tytäryhtiö A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Omistamme ja kehitämme myös kulttuurihistoriallisesti merkittävää Noormarkun ruukkialuetta.

Strategiamme