close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tuottavat metsät hyvissä käsissä

A. Ahlströmilla on pitkät perinteet kestävässä metsäliiketoiminnassa. Konsernin metsiä hallinnoi ja hoitaa tytäryhtiö A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Metsät tasapainottavat muihin sijoitusluokkiin liittyviä riskejä ja tuovat vakaata tuottoa.

A. Ahlströmin omistuksessa on noin 36 000 hehtaaria metsää. Metsät sijaitsevat pääosin Länsi-Suomessa Satakunnassa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. A. Ahlström on Suomen suurimpia yksityisiä metsänomistajia.

Metsiä hoidetaan ja hyödynnetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Periaatteena on metsäluonnon monimuotoisuuden huomioiminen kannattavan metsätalouden harjoittamisen rinnalla. Omat toimihenkilöt, metsurit ja vakiintuneet yrittäjät takaavat korkealaatuisen toiminnan. Metsissä on voimassa PEFC™-sertifikaatti, ja lisäksi noin 1250 hehtaaria metsistämme on FSC®-sertifioitua (FSC C119850).

Puukaupan asiakkaina ovat valtakunnalliset puunostajat sekä lähialueiden sahat ja energialaitokset. Hyvälaatuinen tukki- ja kuitupuu toimitetaan perille tehtaille ja sahoille ostajan kanssa sovittujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti katkottuna. Energiapuu toimitetaan valmiiksi haketettuna tai ostajan toiveesta kokopuuna.

Puukaupat tehdään pääosin toimituskauppoina. Myös pystykauppoja tehdään ja myyntiin tarjottavat leimikot ovat isoja ja ammattitaitoisesti suunniteltuja. Hakkuut tehdään pääsääntöisesti normaaleina harvennus- ja uudistushakkuina, mutta soveltuvissa kohteissa käytetään myös jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen tähtääviä poimintahakkuita.

Metsänhoidossa otetaan huomioon metsien monikäyttö, erityisesti riistanhoito ja metsästys. A. Ahlströmin metsiä on mukana monissa suojeluohjelmissa, kuten Natura 2000 -ohjelmassa. Metsien monimuotoisuudelle tärkeitä alueita on jätetty aktiivisen metsätalouden ulkopuolelle.

Hoidamme ja hyödynnämme metsiä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

lue lisää metsänhoidosta

Ostamme metsää. Pyydä meiltä tarjous, jos harkitset tai olet luopumassa metsätilastasi.

lue lisää metsien ostosta

OTA YHTEYTTÄ:

Timo Viinamäki

Metsäjohtaja

+358 (0)50 518 3661

etunimi.sukunimi@aahlstrom.com

Kari Kivimäki

Metsänhoitopäällikkö

+358 (0)50 598 0041

etunimi.sukunimi@aahlstrom.com