close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
08.03.2023 -

A. Ahlström Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 april 2023 kl. 17.00 i Helsingfors, Norra Esplanaden 29. 

A. Ahlström Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 april 2023 kl. 17.00 i Helsingfors, Norra Esplanaden 29. Kallelse till bolagsstämma. Beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns till påseende på aktieägarnas intrasida. A. Ahlström Oy:s aktieägare: om du inte har tillgång till intra, vänligen kontakta oss på registration@ahlstromcapital.com.