close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ahlström Collective Impact

A. Ahlström medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF:s arbete för en bättre framtid för barn. ACI-initiativet grundades 2020 och är en samarbetsmodell mellan Ahlström:s nätverk och UNICEF Finland. ACI är utformat för strategiska investeringar som stödjer FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Till ACI hör i dag A. Ahlström, Ahlström Invest, Ahlstrom, Destia, Detection Technology, Glaston, Suominen, Avain Yhtiöt, M&J Recycling, Eva Ahlströms stiftelse och Walter Ahlström stiftelse. Ahlström Collective Impact gjorde en investering nästan på 800 000 euro i UNICEFs globala utbildningsprogram 2023.

UNICEF:s globala utbildningsprogram ger stöd till miljontals barn som behöver fortsätta lära sig, växa och utveckla de färdigheter som krävs för att klara sig i livet. Genom att sammanföra företagen och stiftelserna i Ahlströms nätverk kan initiativet få en större inverkan än vad partnerna skulle göra på egen hand.

År 2021 lanserades ett program för ACI-ambassadörer. ACI-ambassadörerna är medarbetare och aktieägare i bolagen inom nätverket Ahlström. Dessa främjar och förverkligar ACI:s vision och initierar kampanjer och evenemang (i likhet med den Internationella barndagen) på lokal nivå. Dessutom tar ACI-ambassadörerna del av information om UNICEF och om barnens rättigheter och om FN:s mål för hållbar utveckling och samhällsansvar.

Läs vårt pressmeddelande här.

Besök Ahlström Collective Impacts webbplats här.