close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Media / Årsredovisningen / 2018
Årsredovisning:

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital investerar i industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett familjeägt bolag med en över 160 år lång historia och ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland. Vi utvecklar aktivt vår investeringsportfölj med sikte på långsiktigt aktieägarvärde.

Ladda ned årsredovisningen (in english)

Nyckeltal 2018

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR

Periodens vinst, milj. EUR

Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad

Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR

”Vår främsta prioritering 2018 var att utveckla bolagen i vår portfölj. Som största aktieägare hade Ahlström Capital en betydande roll i de strategiskt viktiga förvärv som offentliggjordes av Ahlstrom-Munksjö sommaren 2018 och av Glaston i januari 2019.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer
1/8

Ahlstrom-Munksjö förvärvade specialpapperstillverkaren Expera Specialty Solutions i USA och MD Papéis specialpappersbruk Caieiras i Brasilien. Dessa investeringar ger Ahlstrom-Munksjö en geografiskt mera balanserad försäljningsmix och är bättre positionerat att betjäna sina kunder.

Läs mer

Vår portfölj

Omsättning totalt i portföljbolagen
~5 miljarder euro
Anställda i portföljbolagen
~15 000
Verksamhetsländer
32
Externa gängse värdet 887 milj. EUR
Börsnoterade bolag 41%
Onoterade bolag 28%
Fastigheter 15 %
Skog 13 %
Övriga tillgångar 3 %

Börsnoterade bolag

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen.

Ahlström Capitals innehav
18.7 %
Marknadsvärde
1 397 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgendetektorlösningar för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industri.

Ahlström Capitals innehav
36.7 %
Marknadsvärde
235 milj. EUR

Glaston är en global pionjär inom glasförädlingsteknologier och relaterad service. Bolaget kan svara globalt på de mest krävande glasförädlingsbehoven inom byggnads-, solenergi-, fordons- samt möbelindustrin.

Omsättning
17.5 %
Jämförbar rörelsevinst
75 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyg såsom rullgods för torkdukar, hygienprodukter och fibertyg för medicinska ändamål. Suominen är global marknadsledare inom fibertyg för torkningsprodukter.

Ahlström Capitals innehav
24.0 %
Marknadsvärde
118 milj. EUR

Onoterade bolag

Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag. Bolaget planerar, bygger och underhåller trafikrutter, industri- och trafikmiljöer samt kompletta bostadsmiljöer

Ahlström Capitals innehav
100.0 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation och instrumentering.

Ahlström Capitals innehav
99 %

Fastigheter och skog

Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj omfattar fastigheter med centralt läge i södra Finland. I vår portfölj ingår också kulturhistoriska fastigheter i Norrmark och Kauttua.

Fastigheter totalt
76 000 m2
Externa gängse värdet (EFV) på fastigheter
143 milj. EUR

Forest

Ahlström Capital’s forest assets are mainly located in Western Finland in the Satakunta region, and in Central and Eastern Finland.

Totalt skogsinnehav
33 000 ha
Externa gängse värdet (EFV) på skogar
128 milj. EUR

På Ahlström Capital tror vi att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Vi vill främja ansvarsfull affärsverksamhet i våra portföljbolag och bedriver hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar.

Läs mer

Årsredovisningen 2018

Ladda ned årsredovisningen (pdf)