close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Media / Årsredovisningen / 2019
Årsredovisning:

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital är ett familjeägt bolag som investerar in industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland, med en historia på 170 år. Ahlström Capital skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktiv utveckling av sin portfölj.

Ladda ned årsredovisningen (in english)

Nyckeltal 2019

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR

Periodens vinst, milj. EUR

Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad

Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR

”År 2019 hade vi en god värdeutvecklingen i vår portfölj men lönsamhetsutvecklingen var otillfredsställande. Ahlström Capital hade i egenskap av största aktieägaren en viktig roll i Glastons förvärv av Bystronic glass. Vår främsta prioritering är att fortsätta utveckla bolagen och fastigheterna i vår portfölj.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer
1/8

Ahlström-Munksjö är en global ledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade lösningar. De specialiserade produkter som Ahlstrom-Munksjö levererar ser till specifika kundkrav snarare än generella branschstandarder.

Läs mer

Vår portfölj

Omsättning totalt i portföljbolagen
~5 miljarder euro
Anställda i portföljbolagen
~15 500
Verksamhetsländer
29
Externa gängse värdet 965 miljarder euro
Börsnoterade bolag 51%
Onoterade bolag 20%
Real estate 13 %
Forest 13 %
Other assets 3 %

Börsnoterade bolag

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar.

Ahlström Capitals innehav
18.7 %
Marknadsvärde
1 651 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgendetektorlösningar för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industri.

Ahlström Capitals innehav
36.7 %
Marknadsvärde
368 milj. EUR

Glaston är en innovativ teknologiledare inom glasförädlingsbranschen som levererar utrustning, tjänster och lösningar till byggnads-, fordons-, solenergi- och vitvarubranscherna.

Ahlström Capitals innehav
26.4 %
Marknadsvärde
106 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyger som rullgods för torkdukar och andra tillämpningar. Produkter som tillverkas av Suominens fibertyger, till exempel våtdukar, hygienprodukter för kvinnor och sårkompresser, förekommer i människors vardagsliv världen över.

Ahlström Capitals innehav
24.0 %
Marknadsvärde
133 milj. EUR

Onoterade bolag

Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag som skapar morgondagens infrastruktur åt sina kunder, för samhället och för människor i allmänhet. Företaget skapar hållbara urbana innovationer inom byggnadsverksamhet och smarta infrastrukturlösningar.

Ahlström Capitals innehav
100.0 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation och instrumentering

Ahlström Capitals innehav
99.8 %

Fastigheter och skog

Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj innehåller byggnader med centralt läge i södra Finland. I vår portfölj ingår även kulturhistoriska fastigheter i Norrmark och Kauttua.

Fastigheter totalt
67 700 m2
Externa gängse värdet (EFV) på fastigheter
143 milj. EUR

Skog

Ahlström Capitals skogstillgångar ligger i huvudsak i västra Finland i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland

Totalt skogsinnehav
34 000 ha
Externa gängse värdet (EFV) på skogar
141 milj. EUR

Hållbar värdeutveckling

På Ahlström Capital tror vi att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Som en ansvarsfull investerare vill vi beakta miljö-, sociala och förvaltningsfrågor (ESG) i våra egna processer samt påverka ESG-prestanda för våra portföljbolag.

Läs mer

Årsredovisningen 2019

Ladda ned årsredovisningen (pdf)