close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Media / Årsredovisningen / 2020
Årsredovisning:

Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital är ett familjeägt bolag som investerar in industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland, med en historia på 170 år. Ahlström Capital skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktiv utveckling av sin portfölj.

Ladda ned årsredovisningen (in english)

Nyckeltal 2020

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, MEUR

Periodens vinst, milj. EUR

Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad

Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR

”Våra portföljbolag lyckades lindra de negativa effekterna av corona-pandemin och vår portfölj visade sig vara motståndskraftig. Vi beslöt att påskynda utvecklingen av vår största tillgång, Ahlstrom-Munksjö, genom ett offentligt uppköpserbjudande av bolagets alla aktier tillsammans med våra partner. Nya fastighetsprojekt främjades också aktivt under 2020.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer
1/8

Ahlstrom-Munksjö förbättrade sin lönsamhet, trots att omsättningen sjönk då coronapandemin inverkade på efterfrågan. Bolaget fick utmärkt resultat i såväl kund- som medarbetarnöjdhetsundersökningar. Hållbarhet står högt på bolagets agenda, vilket syns i lanseringen av hållbara produktnyheter, i kampanjer lik ”from Plastic to Purpose” och i erkännande utifrån såsom klassificeringen EcoVadis Gold.

Läs mer

Vår portfölj

Omsättning totalt i portföljbolagen
~4.5 miljarder EUR
Anställda i portföljbolagen
~14 600
Verksamhetsländer
30
Externa gängse värdet milj. EUR 1 056
Börsnoterade bolag 51%
Onoterade bolag 20%
Fastigheter 13 %
Skog 13 %
Övriga tillgångar 3 %

Börsnoterade bolag

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Företagets mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag.

Ahlström Capitals innehav
18.7 %
Marknadsvärde
2 081 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgendetektorlösningar för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industri.

Ahlström Capitals innehav
36.7 %
Marknadsvärde
343 milj. EUR

Glaston är en innovativ teknologiledare inom glasförädlingsbranschen som levererar utrustning, tjänster och lösningar till byggnads-, fordons-, solenergi- och vitvarubranscherna.

Ahlström Capitals innehav
26.4 %
Marknadsvärde
75 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyger som rullgods för torkdukar och andra tillämpningar. Företagets vision är att vara föregångare inom innovation och hållbarhet för fibertyger. Produkter som tillverkas av Suominens fibertyger förekommer i människors vardagsliv världen över.

Ahlström Capitals innehav
24.0 %
Marknadsvärde
292 milj. EUR

Onoterade bolag

Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag som skapar morgondagens infrastruktur åt sina kunder, för samhället och för människor i allmänhet. Företaget skapar hållbara urbana innovationer inom byggnadsverksamhet och smarta infrastrukturlösningar.

Ahlström Capitals innehav
100.0 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation och instrumentering.


Ahlström Capitals innehav
100.0 %

Fastigheter och skog

Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj innehåller byggnader med centralt läge i södra Finland. I vår portfölj ingår även kulturhistoriska fastigheter i Norrmark.

Fastigheter totalt
65 600 m2
Externa gängse värdet (EFV) på fastigheter
151 milj. EUR

Skog

Ahlström Capitals skogstillgångar ligger i huvudsak i västra Finland i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland.

Totalt skogsinnehav
34 000 ha
Externa gängse värdet (EFV) på skogar
159 milj. EUR

Hållbar värdeutveckling

Vi förbättrar kontinuerligt påverkan av vår egen verksamhet och våra investeringar genom miljöansvar, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG). Vi publicerade en hållbarhetspolicy och införde nyckeltal för att mäta ESG påverkan och för att driva utvecklingsarbetet i portföljbolagen. Våra ESG fokusområden är klimat & resurseffektivitet, medarbetarnas välmående och affärsetik & nordisk förvaltningssed.

Läs mer