close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Media / Vuosikertomukset / 2022
Vuosikertomus:

Ahlström Capital lyhyesti

Ahlström Capital on perheomisteinen yritys, jonka sijoitustoiminta keskittyy teollisuusyrityksiin, kiinteistöihin ja metsään. Kuulumme Suomen suurimpiin ja merkittävimpiin sijoitusyhtiöihin, ja historiamme kattaa 170 vuotta. Kehitämme sijoituksiamme jatkuvasti luodaksemme pitkäaikaista omistaja-arvoa.

Tunnusluvut 2022

EXTERNAL FAIR VALUE (EFV) PER SHARE AND DIVIDEND PER SHARE, EUR

BALANCE SHEET TOTAL, MEUR AND NET GEARING, EFV-ADJUSTED, %

REVENUE AND COMPREHENSIVE OPERATING PROFIT, MEUR

PROFIT FOR THE PERIOD, MEUR

”Jatkoimme vuonna 2022 portfoliomme kestävää kehittämistä ja keskityimme voimakkaasti Metsä & kuitu -segmenttiin. Ostimme Munksjön ja teimme strategisen investoinnin Bast Fibre Technologiesiin. Enicsin yhdistyminen GPV:n kanssa loi kilpailukykyisen eurooppalaisen elektroniikkajätin. Kiinteistöportfoliossamme ilmoitimme uudesta kiinteistökehityshankkeesta Helsingin Kumpulassa.”

Lasse Heinonen
toimitusjohtaja

Lue lisää

Portfolion muutokset

Ostimme 60 prosenttia Ahlstrom-Munksjön Decor-liiketoiminnasta yhdessä vähemmistöosakkaiden Ahlstromin ja Nidocon kanssa. Uuden yhtiön liiketoimintaa jatketaan Munksjö-brändillä, ja Ahlstrom-Munksjön jäljellä olevia liiketoimintoja jatketaan Ahlstrom-brändillä. Munksjö on johtava maailmanlaajuinen toimija, jolla on kattava valikoima laminaattipaperiratkaisuja. Munksjön liiketoiminta on tärkeä sijoitus Metsä & kuitu -fokusalueeseemme. Uskomme liiketoiminnan edellytyksiin luoda pitkäkestoista arvoa, vaikkakin taloussyklin heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti lyhyen aikavälin tulokseen.

Kaksi vahvaa eurooppalaista elektroniikan sopimusvalmistajaa, Enics ja GPV yhdistyivät. Uskomme, että tämä yhdistyminen luo aiempaakin kilpailukykyisemmän liiketoiminnan, jolla on laaja palveluvalikoima ja vahva asema maailmanlaajuisesti. Ahlström Capital omistaa 20 prosenttia uudesta yhtiöstä, joka jatkaa toimintaansa GPV-brändillä. Munksjö-investointi rahoitettiin Enicsin myyntituotoilla.

Ostimme myös 20 prosentin osuuden Bast Fibre Technologiesista, joka valmistaa 100-prosenttisesti kasvipohjaisia luonnonkuituja.

Pyrimme sijoittamaan yhtiöihin, joiden tarjoamat ratkaisut edistävät kestävää kehitystä.

Vakaa ulkoisen käyvän arvon kehitys

Osingoilla ja omien osakkeiden takaisinostolla korjattu ulkoinen käypä arvo kehittyi viimeisen vuosineljänneksen loppuun mennessä -2,2 % ja oli 1 087 miljoonaa euroa. Epävakailla markkinoilla oli negatiivinen vaikutus Ahlström Invest B.V.:n sijoitusportfolioon ja pörssiyhtiöidemme osakekursseihin. Arvonmuutos Ahlstromissa ja metsäliiketoiminnassa sekä Enicsin myyntihinta vaikuttivat ulkoiseen käypään arvoon positiivisesti.

Ahlström Invest B.V.:n sijoitusportfolion arvo heikentyi osakemarkkinoiden mukana. Ahlstrom on tehnyt koko vuoden ajan hyvää tulosta, mutta kysynnän heikkenemisestä on merkkejä joissakin liiketoiminnoissa.

M&J Recyclingin ensimmäinen vuosi uutena yhtiönä oli vahva. Tilausten määrä kasvoi 33 prosenttia, johon sisältyi kaikkien aikojen suurin yksittäinen tilaus uudelta intialaiselta asiakkaalta. Yhtiö on kehittynyt hyvin arvosuunnitelmamme mukaisesti.

Munksjön kysyntätilanne oli vuoden lopussa haastava. Yhtiön itsenäisten liiketoimintavalmiuksien kehittäminen jatkuu. Olemme tuoneet ulkoisia ja sisäisiä lisäresursseja tukemaan yhtiöjärjestelyissä, rahoituksessa ja kehittämisessä.

GPV:llä kysyntä oli vahvaa koko vuoden, mutta komponenttipulan vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen.

Detection Technologyn taloudellinen tulos parani vuoden loppua kohden. Yritys ilmoitti uusista investoinneista Oulun tehtaaseensa.

Glastonin vuosi oli menestyksekäs. Kysyntä oli vahvaa, myynti kasvoi, kannattavuus parani ja strategian toteutus eteni hyvin.

Suomisen vuotta vaikeuttivat raaka-aineiden inflaatio, korkeatenergiakulut ja Pohjois-Amerikan kysyntään liittyvät haasteet. Lukuisia kannattavuuden parannustoimenpiteitä on käynnissä, jotka pohjaavat teettämäämme selvitykseen yrityksen täydestä potentiaalista.

Kiinteistö- ja metsäliiketoiminnan vuosi oli vahva. Ilmoitimme uudesta Helsingin Yliopiston kanssa toteutettavasta kiinteistökehityshankkeesta Kumpulassa, ja, Tampereen ja Espoon kiinteistöhankkeet etenivät hyvin.

Kestävää arvonluontia

Lisäsimme vastuullisuuspolitiikkaamme kaksi uutta fokusaluetta: Luonnon monimuotoisuus sekä Monimuotoisuus & inklusiivisuus.

Muut painopistealueet ovat: Yritysetiikka & pohjoismainen hallintomalli, Ilmasto- & resurssitehokkuus sekä Työntekijöiden hyvinvointi. Seuraamme jokaisen portfolioyhtiömme edistystä fokusalueiden osalta varta vasten kehitetyn mittariston avulla.

Yhteiskuntavastuuhankkeemme Ahlström Collective Impact (ACI) sisältää nyt kaikki portfolioyhtiömme. ACI investoi viime vuonna UNICEFin maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan ja Ukrainan lasten hyväksi yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.

Uusi perheyhtiö – A. Ahlström Oy

25. marraskuuta 2022 järjestetty ylimääräinen yhtiökokous päätti Antti Ahlström Perilliset Oy:n yhdistymisestä Ahlström Capital

Oy:hyn. A. Ahlström Oy:n tehtävänä on kasvattaa Ahlström-sfäärin ja suvun taloudellista, henkistä ja sosiaalista pääomaa.

Taloudellinen asemamme on vakaa, vaikka osassa Metsä & kuitu -segmenttiä on lyhyellä aikavälillä haasteita. Lisäksi rahoituksen

saatavuus ja rahoituksen hinnan nousu vaikuttavat portfolioomme sekä uusiin investointimahdollisuuksiin. Haluan kiittää kaikkia Ahlström-kollegoita hyvästä työstä sekä osakkeenomistajia ja hallitusta jatkuvasta luottamuksesta ja tuesta.

Lasse Heinonen
toimitusjohtaja

TEOLLISUUSPORTFOLIOMME KESKEISET TAPAHTUMAT

Vuonna 2022 lisäsimme panostustamme Metsä & kuitu -fokusalueeseemme Munksjö- ja Bast Fibre Technologies investointien myötä. Kahden vahvan, eurooppalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan, Enicsin ja tanskalaisen perheyhtiön GPV:n yhdistyminen loi entistä kilpailukykyisemmän uuden yrityksen.

Lue lisää

PORTFOLIOYHTIÖIDEMME VUOSI 2022

Ahlström Invest – Ahlstrom-omistuksen ja sijoitusportfolion hallinnointia

Lue lisää

M&J – Vaikuttava ensimmäinen vuosi itsenäisenä yhtiönä

Lue lisää

Detection Technology – Positiivinen päätös poikkeukselliselle vuodelle

Lue lisää

Glaston – Vahva kysyntä paransi kannattavuutta

Lue lisää

Suominen – Vastuullisuus strategian ytimessä

Lue lisää

Kiinteistöt – Sijoituksia laadukkaisiin ja vastuullisiin kiinteistöihin

Lue lisää

Metsä – Vastuullinen metsänhoito toiminnan perustana

Lue lisää

Sijoitamme kestävään tulevaisuuteen

Vastuullisuus on pitkäaikaisen arvonluonnin edellytys, ja tuemme myös jatkossa portfolioyhtiöitämme niiden ESG-kehityksessä. Käymme kevään mittaan kaikkien portfolioyhtiöiden kanssa keskusteluja ESG-indikaattoreista ja pitkän aikavälin tavoitetasoista.

Ahlström Collective Impact (ACI) investoi 770 000 euroa UNICEFin maailmanlaajuiseen koulutusohjelmaan vuonna 2022. Lisäksi ACI:hin kuuluvat yritykset, työntekijät, säätiöt ja osakkeenomistajat ovat keränneet lähes 300 000 euroa Ukrainan lasten hyväksi. Ahlström Invest, Detection Technology, M&J Recycling ja Avain Yhtiöt liittyivät hankkeeseen vuonna 2022, ja ACI-yhteistyössä ovat nyt mukana kaikki portfolioyhtiömme sekä aiemmin omistamamme Destia. Arviomme mukaan kokonaisinvestoinnit ACI:iin pysyvät vuonna 2023 edellisvuotisella tasolla, sillä ehdotamme yhtiökokoukselle, että A. Ahlström Oy lahjoittaisi tänä vuonna 200 000 euroa ACI:lle portfolioyhtiöiden, Ahlströmin säätiöiden ja perheen yksittäisten jäsenten lahjoitusten lisäksi. 

Taloudellinen asemamme on vakaa, vaikka maailman geopoliittisen ja taloudellisen ympäristön odotetaan pysyvän haastavana myös vuonna 2023. Kulutuskysyntä on lyhyellä tähtäimellä normaalia heikompaa erityisesti osassa Metsä & kuitu -liiketoimintojamme.

Lue vuosikertomus 2022 täällä.

Lue edellisvuoden vuosikertomus täällä.