close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vuosi 2021

Tunnusluvut 2021

Osakkeen ulkoinen käypä arvo (EFV) ja osakekohtainen osinko, EUR

Taseen loppusumma, milj. EUR ja nettovelkaantumisaste, EFV-oikaistu

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto, milj. EUR

Tilikauden tulos, milj. EUR

TJ:n katsaus:
Vahvaa arvonluontia portfolion muutoksen avulla

Vuonna 2021 portfolioomme tehtiin merkittäviä muutoksia. Ahlstrom-Munksjö yksityistettiin yhdessä Bain Capitalin ja Viknumin kanssa, M&J Recycling ostettiin ja Destia myytiin. M&J Recyclingin osto kuvastaa sitä, että tavoitteemme on edistää vastuullista liiketoimintaa portfoliossamme. Destia myytiin teolliselle ostajalle, Colas SA:lle. Kasvatimme myös kiinteistöportfoliotamme hankkimalla 25 % Avain Yhtiöistä sekä
kaksi uutta kiinteistöhanketta, uudet toimitilat Tampereelta ja Green Chemistry Parkin Espoosta.

Ahlstrom-Munksjö täyteen potentiaaliin

Nopeuttaaksemme Ahlstrom-Munksjön kehitystä sen täyteen potentiaaliin, yhdistimme voimamme Bain Capitalin ja Viknumin
kanssa ja aloitimme yrityksen kehittämisen yksityisessä omistuksessa. Ahlströmin suvun jäsenten ja Ahlström Capitalin omistukset Ahlstrom-Munksjössä konsolidoitiin osakevaihdossa Ahlström Investiin. Yksityistämishankkeen kautta Ahlström Invest BV:lle vapautui merkittävä määrä perheen pääomaa.
Ahlström Invest rekrytoi uuden tiimin ja on sijoittanut pääomaa onnistuneesti investointistrategiansa pohjalta. Ahlstrom-Munksjö poistui pörssilistalta kesäkuussa ja muutokseen liittyvät kehitysohjelmat ovat hyvässä vauhdissa. Ahlstrom-Munksjön tuotteiden kysyntä pysyi korkealla ja sekä liikevaihto että kannattavuus kasvoivat vuonna 2021.

Muutokset teollisuusportfoliossamme

Vuonna 2021 teimme kaksi tärkeää muutosta portfoliosamme. M&J:n, entisen MetsoOutotecin jätteenkierrätysliiketoiminnan, oston kautta aiomme edistää kestävää liiketoimintaa kasvavilla markkinoilla. M&J Recyclingilla on vahvaa näyttöä kannattavuudesta ja kasvusta, ja Ahlström Capital voi omistajana tukea
yhtiön itsenäistä liiketoimintaa. Lisäksi myimme Destian ColasSA:lle. Destiasta kehittyi Ahlström Capitalin omistuksen aikana arvopohjaisesti toimiva, johtava infraalan yritys Suomessa. Uuden teollisen omistajan Colasin kanssa yhtiö on hyvässä asemassa siirtyessään seuraavaan kasvuvaiheeseensa. Destian taloudellinen tulos vuonna 2021 oli vahva.

Uusia sijoituksia kiinteistöportfoliossamme

Teimme avauksen asuntotoimialalla sijoittamalla Avain Yhtiöihin, josta omistamme nyt 25 prosenttia. Sijoitus täydentää ja monipuolistaa kiinteistöportfoliotamme. Avain Yhtiöiden tulos oli vuonna 2021 odotusten mukainen. A. Ahlström Kiinteistöt julkisti myös kaksi uutta kiinteistösijoitusta: uudet toimitilat Tampereen keskustassa ja Green Chemistry Park konseptin Espoossa.

Ulkoinen käypä arvo kasvoi vahvasti

Ulkoinen käypä arvomme kehittyi hyvin, ja osinkokorjattu ulkoinen käypä arvo kasvoi 16,2 prosenttia. Kasvua ohjasi Destian arvo ja arvonnousu pörssiyhtiöissä ja Ahlstrom-Munksjössä.

Enicsillä kysyntä oli vahvaa ja tilauskanta ennätyksellisen suuri, mutta maailmanlaajuinen puolijohdepula vaikutti voi
makkaasti yritykseen. Tuotannon muutosohjelma on käynnissä ja erilaisia vaihtoehtoja Enicsin kilpailukyvyn parantamiseksi arvioidaan.

M&J Recyclingin tilaukset kasvoivat voimakkaasti erityisesti projektiliiketoiminnassa, mutta liikevaihdon kasvuun vaikuttivat toimitusketjun rajoitteet ja viiveet asiakasprojekteissa. Itse näistä liiketoimintaa kehitetään suunnitelman mukaisesti.

Detection Technologyssa lääketieteellisten ratkaisujen kysyntä oli vahvaa ja teollisuus ja turvallisuusratkaisujen kysyntä kasvoi vuoden toisella puoliskolla. Kasvua rajoitti komponenttipula.

Glastonilla markkinat elpyivät vuoden toisella puoliskolla ja kysyntä oli suurta kaikilla segmenteillä. Vastaanotettujen tilaus ten määrä oli 41 % edellisvuotta suurempi. Uusi strategia vuosiksi 2021–2025 tähtää parempaan orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuteen, ja siihen sisältyy myös vastuullisuustavoitteita.
Suomisella tilanne oli vuonna 2021 kaksijakoinen. Vuoden alkupuoliskolla sekä liikevaihto että kannattavuus jatkoivat ennätyksellisen korkealla tasolla, kun taas vuoden jälkipuoliskolla volyymit laskivat ylivarastoinnista toimitusketjussa. Lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen hyvin epävakaat. Suomisen vastuullisuusstrategia edistyy hyvin.

Uusi ja yhtenäinen Ahlström-identiteetti

Vuonna 2021 teimme yhteistyötä Antti Ahlström Perillisten ja kaikkien sidosryhmien kanssa Ahlström-identiteetin päivittämiseksi. Perhearvot, kunnianhimo ja vastuullisuus, ohjaavat edelleen kaikkea toimintaamme. Tehtävämme on luoda parempi maailma tuleville sukupolville vastuullisen arvonluonnin avulla.

ACI yli kaksinkertaisti lahjoituksensa

Suomen UNICEFille Ahlström Collective Impact (ACI) yhdistää Ahlström verkostoon kuuluvat yritykset, säätiöt, Antti Ahlström Perilliset ja Ahlströmin suvun tukemaan UNICEFin työtä lasten paremman tulevaisuuden puolesta. ACI lahjoitti UNICEFin globaaliin koulutusohjelmaan vuonna 2021 yhteensä 600 000 euroa. Ahlström Capitalin osuus oli 100 000 euroa.

Vahva taloudellinen asema epävakailla markkinoilla

Ahlström Capitalin taloudellinen asema on vahva. Destian myynnin myötä lisääntyneet rahavarat antavat meille hyvät valmiudet hyödyntää uusia mahdollisuuksia epävakailla markkinoilla. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä hienoista saavutuksista ja ahkeruudesta sekä osakkeenomistajia ja hallitusta luottamuksesta ja tuesta.

Tutustu vuoden 2021 vuosikertomukseen täällä

Tutustu edellisten vuosien yhteenvetoihin täältä