close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Långsiktigt hållbart värdeskapande

Ahlström är en långsiktig industriägare med en över 170 år lång historia som utvecklar ledande globala specialistpositioner inom sektorerna Skog och fiber samt Miljöteknik. Vårt mål är att skapa en bättre värld för kommande generationer.

Redan för sju generationer sedan slog företagets grundare Eva och Antti Ahlström fast de värderingar som styr vår verksamhet än i dag – ambition och ansvar. I kombination med en affärsfilosofi som blickar framåt hjälper våra värderingar oss att lyckas, i takt med att samhällen och marknader utvecklas.

Aktuellt

24.04.2024 – Årsredovisning

A. Ahlström har publicerat årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen kan hittas här (på engelska)

23.04.2024 – Meddelande

A. Ahlström Corporation’s portfolio company Ahlström Invest proposes Andreas Ahlström as new CEO of the company. Read more

20.12.2023 – Pressmeddelande

A. Ahlström har den 19.12.2023 undertecknat ett avtal för att förvärva ca 85 procent av företaget Metsäkonepalvelu AB. Läs mer

Portföljbolagens pressmeddelanden

24.04.2024 – M&J Recycling appoints new CEO
24.04.2024 – Glaston julkaisee tammi─maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen 3.5.2024 klo 8.30
19.04.2024 – Ahlstrom launches consultation process to divest or close its Bousbecque plant and centralize its parchment production activities at Saint-Séverin plant in France
17.04.2024 – Ahlstrom introduces a new dual-layer filtration technology for longer lifetime and reduced size of air intake filters
15.04.2024 – Leave to Appeal Granted for Minority Shareholders in the Redemption Proceedings Concerning the Minority Shares in Ahlstrom Oyj

Industriella investeringar i både börsnoterade och privatägda företag – med vår industriella expertis, vår entreprenörstradition och vårt hållbara långsiktiga ägande.

Läs mera om industriella investeringar

Vi utvecklar aktivt vår fastighetsportfölj av industri- och affärsfastigheter och följer ständigt den finska fastighetsmarknaden för att hitta nya investeringsmöjligheter.

Läs mera om fastigheter

A. Ahlström har en lång tradition av hållbart skogsbruk. Vi förvaltar och utnyttjar skogarna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mera om skogar