close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bolaget / Historik / Avyttring av Destia

Avyttring av Destia

Ahlström Capital meddelade i augusti 2021 att bolaget säljer Destia till Colas, ett franskt företag som bygger och underhåller infrastruktur för transport. Destia är ett finländskt servicebolag inom infrastruktur- och byggbranschen, vilket bygger, upprätthåller och trafikleder. Bolaget bygger och upprätthåller även trafik- och industrimiljöer och boendemiljöer.

Under de sju åren som Destia ägts av Ahlström Capital har bolaget utvecklats till en ledande aktör inom infrastruktur. Bolaget har utvecklat värdebaserat ledarskap och har en stark ställning på en konkurrenskraftig marknad. Bolaget stärkte sin kompetens inom många centrala områden, såsom digitalisering av underhållsaffärsverksamheten. Under Ahlström Capitals ägo tredubblades Destias externa gängse värde och företaget genererade ett gott kassaflöde.

Avyttringen av Destia fullbordades 1 december 2021.