close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bolaget / Historik / Avyttring av Vacon

Avyttring av Vacon

I slutet av 2001 köpte Ahlström Capital 8 procent av Vacon Abp. Företaget utvecklade, tillverkade och marknadsförde kraftelektronikutrustning för industrin och elkraftverk på ett globalt plan och dess omsättning var 90,5 miljoner euro (2001).

Ahlström Capitals innehav i Vacon varierade längs med åren, som mest var det 20 procent. Innan avyttringen till det danska bolaget Danfoss var Ahlström Capital den största aktieägaren i Vacon med ett innehav på 10,6 procent. År 2014 var Vacons omsättning 409 miljoner euro.

Ahlström Capital sålde sin ägarandel i Vacon 2014.