close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bolaget / Historik / Fastighets- och skogsegendom till AC:s portfölj

Fastighets- och skogsegendom till AC:s portfölj

År 2014 koncentrerades förvaltningen och utvecklingen av släkten Ahlströms finans- och industriegendom till Ahlström Capital Oy. Även den betydande fastighets- och skogsegendomen inkluderades.

I slutet av 2014 var värdet på Ahlström Capitals fastighetsportfölj cirka 180 miljoner euro och dess andel av Ahlström Capitals investeringar var 23 procent. A. Ahlström Kiinteistöt Oy blev ett dotterbolag till Ahlström Capital.

År 2014 var Ahlström Capitals skogsegendom cirka 32 000 hektar. År 2018 hade arealen vuxit till 33 000 hektar, varav 530 köptes under år 2018.