close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bolaget / Historik / Förvärv av M&J Recycling

Förvärv av M&J Recycling

I juli 2021 meddelade Ahlström Capital om förvärv av M&J Recycling, Metso-Outotecs avfallsbehandlingsaffärsverksamhet. M&J Recycling är en ledande leverantör av avfallsbehandlingsapparater, vars
huvudkontor finns i Danmark. Företaget har en stark ställning inom användningsområden för avfallsbränslen, energianvändning av avfall och krossar som används vid materialåtervinning. En betydande del av företagets vinst kommer från service som erbjuds efter försäljning. I slutet av 2021 hade M&J Recycling 10 verksamhetsställen i nio länder. Det nya industriella förvärvet utökade Ahlström Capitals portfölj på den växande återvinningsmarknaden och stärker utveckling i vår portfölj.

Köpet av M&J Recycling fullbordades 1 december 2021.