close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bolaget / Historik / Investering i Vacon

Investering i Vacon

I slutet av 2001 köpte Ahlström Capital 8 procent av Vacon Abp. Företaget utvecklade, tillverkade och marknadsförde globalt kraftelektronikutrustning för industrin och elkraftverk och dess omsättning var 90,5 miljoner euro (2001).

Ahlström Capitals innehav av Vacon varierade längs med åren, som mest var det 20 procent. Innan avyttringen till det danska bolaget Danfoss var Ahlström Capital den största aktieägaren i Vacon med ett innehav på 10,6 procent. År 2014 var Vacons omsättning 409 miljoner euro.

Ahlström Capital sålde sin ägarandel i Vacon 2014.